rozpěrné šrouby

  • Wedge Anchors

    Klínové kotvy

    Klínová kotva je expanzní kotva mechanického typu, která se skládá ze čtyř částí: tělo kotvy se závitem, rozpěrná spona, matice a podložka. Tyto kotvy poskytují nejvyšší a nejkonzistentnější hodnoty přidržení u jakékoli expanzní kotvy mechanického typu
  • Drop-In Anchors

    Drop-In kotvy

    Drop-In kotvy jsou kotvy do vnitřního betonu určené ke kotvení do betonu, často se používají pro stropní aplikace, protože vnitřní hmoždinka kotvy se rozpíná ve čtyřech směrech, aby kotvu pevně držela uvnitř otvoru před vložením závitové tyče nebo šroubu. Skládá se ze dvou částí: rozpěrná zátka a tělo kotvy.